Curio Consulting

บริการ 3 ประเภท สำหรับ ทีม / องค์กร

1 พัฒนาศักยภาพ

(Capacity Building Courses)

2 ออกแบบกระบวนการสำหรับทีมสร้างนวัตกรรม

(Collaborative Design Workshop/Program)

3 ลงสนาม ช่วยทำนวัตกรรม

(Innovation Facilitation Services)

บริการไหนที่ใช่สำหรับ ทีม / องค์กร ของฉัน?

อยากให้ทีมเก่งขึ้น

เช่น อยากให้รู้จัก Design Thinking

อยากเพิ่ม skillset / mindset / toolset ให้กับสมาชิกในทีมหรือองค์กร

เราแนะนำบริการกลุ่มพัฒนาศักยภาพ หรือ Capacity Building Courses

คลิกกล่องข้อความด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อยากให้ทีมเริ่มลงมือสร้างของใหม่ ไม่กลัวล้มเหลว

เช่น อยากรวมทีมที่มีคนจากหลายแผนก มาช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่

ทำอย่างไรให้ทีมนี้มองภาพเดียวกัน และเอาความถนัดของแต่ละคนมารวมกันได้

ทำอย่างไรให้ทีมไม่ติดอยู่ที่ความคิด ได้ลงมือทำจริง ๆ

เราสามารถช่วยออกแบบและนำกระบวนการเพื่อช่วยใ้ห้ทีมได้เริ่มต้น

คลิกกล่องข้อความด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อยากหาตัวช่วยลงพื้นที่

ต้องการทำความเข้าใจลูกค้า หรือผู้รับบริการในเชิงลึก แต่ไม่มีทีม / เวลา

ต้องการทดสอบตัวต้นแบบของบริการ หรือผลิตภัณฑ์ว่าตอบโจทย์ที่สำคัญไหม ควรไปต่อหรือเปล่า

เรามีบริการลงพื้นที่ช่วยทีมของคุณ

คลิกกล่องข้อความด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยทีม Learning Experience Designer ของเรา

คุณเบิร์ด

วิทูร วิริยพิพัฒน์ witoon@curio.global

Innovation Strategist, Outcome-based Learning Design


คุณออย

ปัญจพร ธรรมนิยม panjaporn@curio.global

Healthcare Lean Consultant, Adult & Life-Long Learning

หมอแยม

พญ.ขวัญกมล เดชาติวงศ์ ฯ quankamon@curio.global

Healthcare Design Thinking Instructor, Adult Learning & Psychology

คุณพัตเตอร์

จักรภัทร ตั้งทรงเจริญ jakkrapat@curio.global

Business Analytics, Entrepreneurship, Family Business